Waar met Curriculum10-14 geleerd wordt zijn volop nieuwtjes! Op deze pagina lees je ze. Volg ook onze nieuwsbrieven of abonneer je op Curriculum 10-14 via je favoriete sociale mediakanalen. Dan mis je zeker niks.

Nieuwsbrieven | Facebook | LinkedIn | Instagram |

Ontdek het 1014-onderwijs">

Kennismaken met Curriculum 10-14

Ben je benieuwd naar Curriculum 10-14? Dan hebben we een mooie eerste kennismaking voor je.

Ondernemerschap is zeker in het 10-14-onderwijs hard nodig en misschien wel de sleutel tot succes en beter leren door leerlingen.">

Ondernemerschap en het 10-14-onderwijs

Tienerscholen en 10-14-onderwijs spelen in op drie onvolkomenheden en doen het met lef en ondernemerschap beter dan de rest!

8 tips voor startende tienerscholen.">

8 tips voor het starten van een tienerschool

Sinds 2017 is de tienerschool een begrip in Nederland. Inmmiddels zijn er heel wat 10-14-initiatieven, juniorcolleges en 10-14-routes. In toenemende mate is er bij ouders, verzorgers, leraren én leerlingen behoefte aan een meer vloeiende overgang van het basisonderwijs naar het middelbare onderwijs. Een zachtere landing in het voortgezet onderwijs en meer kansengelijkheid zijn veelgehoorde motivaties. […]

">

Masterclass voor leidinggevenden in het onderwijs

Great Learning organiseert tweemaal de masterclass voor leidinggevenden: ‘De Professionele Leergemeenschap: de kracht van het luisteren’.

">

Goed onderwijs is samenwerken collega’s

Het lijkt zo simpel: het voortgezet onderwijs als plek waar collega’s met elkaar samenwerken. Toch gebeurt het nog te weinig.

Ontdek het 1014-onderwijs">

Alles over Curriculum 10-14 (webinar)

Voor scholen en 1014-initiatieven die meer over Curriculum 10-14 willen weten organiseren we twee webinars. Het worden interactieve meetings met ruimte voor vragen.

Curriculum ontwikkelen">

Je curriculum ontwikkelen? IMYC en 1014 helpen!

Veel scholen zoeken naar manieren om hun curriculum (opnieuw) te ontwikkelen. Ze zijn op zoek naar manieren waarop hun onderwijs leerlingen nog beter voorbereidt op de toekomst. Zo geven ze beter vorm en inhoud aan de visie en missie van de school.   In deze eerste blog van dit schooljaar vertellen we hoe IMYC (website) […]

">

Blog #10 – Leren leren, 21st Century Skills en persoonlijke leerdoelen met elkaar verbinden

Een leven lang leren. Het wordt regelmatig benoemd in gesprekken, artikelen en blogs over onderwijs. Het geldt voor onszelf maar ook zeker voor onze leerlingen. In een steeds veranderende wereld is het belangrijk dat je blíjft leren. Hoe belangrijk is het dus dat je wéét hoe jij leert en hoe je dat het beste doet?

">

Mini-unit Sustainability

IMYC of Curriculum 10-14 ontdekken in één week? En werken aan de duurzame ontwikkelingsdoelen? Dat kan met de mini-unit Sustainability!

">

Blog #9 – Hoe IMYC en Curriculum 10-14 het thema ‘duurzaamheid’ geïntegreerd hebben

De manier waarop mensen gebruik maken van alles wat de aarde te bieden heeft, is niet duurzaam. We hollen de aarde uit met ons (consumptie)gedrag. De Verenigde Naties hebben daarom zeventien doelen geformuleerd om hierin krachtig bij te sturen.   In deze negende blog vertellen we hoe we binnen IMYC en Curriculum 10-14 aandacht voor […]

">

Blog #8 – Hoe IMYC en Curriculum 10-14 wereldburgerschap en internationale leerdoelen invulling geven

Onze leerlingen zijn wereldburgers. De toenemende globalisering zorgt ervoor dat het voor de toekomst van onze leerlingen belangrijk is dat zij weten en begrijpen dat het verschil maakt waar je geboren wordt en hoe dat je kan vormen.   Respect voor andere visies, werkwijzen en rituelen maakt (samen) werken en leven in een internationale en […]

">

Blog #7 – Waarom IMYC en Curriculum 10-14 aansluiten bij de ontwikkeling van het tienerbrein

Hoe vaak mopperen we als leraar op onze pubers in de klas en lijkt hun motivatie om te leren ver te zoeken? Het is niet altijd even gemakkelijk om tieners te begeleiden in hun ontwikkeling.   In de puberteit vindt een belangrijk deel van de vorming van kinderen plaats. Door vallen en opstaan leren pubers […]

">

Blog #6 – Waarom we bij IMYC en Curriculum 10-14 vakoverstijgend werken

‘Waarom moeten we dit leren, mevrouw?’ Een vraag die ik meerdere keren heb gehoord als leraar biologie. En terecht!   Als je het belang ziet, motiveert dat om je ervoor in te spannen (Nelis & Van Sark, 2018).   In deze zesde blog vertellen we je hoe IMYC en Curriculum 10-14 de leerlingen helpen om […]

">

Blog #5 – Waarom IMYC en Curriculum 10-14 het antwoord zijn op het willen werken met leerdoelen

Als leraar of schoolleider wil je het eigenaarschap van je leerlingen vergroten en besluit je bewuster te gaan werken met leerdoelen.   Elke vakdocent beschrijft de leerdoelen in planners en op die manier wordt geborgd dat de leerlingen een dekkend onderwijsprogramma voor het betreffende vak aangeboden krijgen. In de onderbouw van het VO zorgen die […]

">

Blog #4 – Hoe IMYC en Curriculum 10-14 inhoud en structuur geven aan formatief evalueren

Op veel scholen bestaat de wens om formatief evalueren in te voeren in het onderwijs of er is zelfs al mee gestart. Het is een hippe term: ‘formatief evalueren’. Maar herken je ook dat verschillende collega’s verschillende betekenissen geven aan formatief evalueren? En ook dat het waarom van formatief evalueren niet voor iedereen duidelijk is? […]

">

Blog #3 – Hoe Curriculum 10-14 en IMYC de drie domeinen van Gert Biesta ondersteunen

Goed onderwijs start met een goede visie op onderwijs. Waartoe dient ons onderwijs?   Veel scholen hebben hun onderwijsvisie gebaseerd op de drie domeinen van Gert Biesta (Biesta, 2015): Kwalificatie: verwerven van kennis, vaardigheden, waarden en houdingen; Socialisatie: deel worden van bestaande tradities en praktijken, van manieren van doen en zijn; Subjectificatie: persoonsvorming in vrijheid […]

">

Blog #2 – Waarom IMYC en Curriculum 10-14 kansengelijkheid vergroten tijdens en na de coronamaatregelen

Het Nationaal Programma Onderwijs is een corona-steunprogramma van de overheid voor het funderend onderwijs (basisonderwijs en voortgezet onderwijs), het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en het hoger onderwijs. Zie website Rijksoverheid   Minister Slob schrijft in zijn brief op 23 maart jl. dat scholen die gebruik gaan maken van deze subsidie:   Tot en met april de […]

">

Blog #1 – Waarom Curriculum10-14 en IMYC het antwoord zijn op veel onderwijsvraagstukken in het VO

De tijd van het schrijven van een jaarplan voor komend schooljaar is weer aangebroken. Misschien werk je daarnaast ook wel aan een nieuw schoolplan voor de komende vier jaren. Geen gemakkelijke klus. De Why is duidelijk maar nu: How? Als leraar of schoolleider zoek je naar manieren waarop je je onderwijsvisie het beste vorm kunt […]

Het onderwijs van Great Learning Nederland gaat naast vele jaren onderwijservaring wereldwijd uit van onderzoeken uit de hersenwetenschap.