Het onderwijs
voor tieners

Klaar voor de toekomst

Tieners verdienen onderwijs dat past bij hun tienerbrein. Met de opkomst van de tienerscholen en het 10-14-onderwijs in Nederland wordt het voor een heleboel leerlingen beter mogelijk om door te stromen naar het middelbare onderwijs. Great Learning Nederland biedt een doorlopende leerlijn van tweeëneenhalf tot vijftien jaar en heeft speciaal voor de 10-14-initiatieven en samenwerkingsverbanden tussen PO-scholen en VO-scholen het Curriculum 10-14 ontwikkeld. Vanzelfsprekend voldoen we ook aan de kerndoelen voor het primair en voortgezet onderwijs.

Het tienerbrein

Wat heeft het tienerbrein nodig? Het onderwijs van Great Learning Nederland gaat naast vele jaren onderwijservaring wereldwijd uit van onderzoeken uit de hersenwetenschap. We onderscheiden voor het tienerbrein vijf key needs die ongetwijfeld een heleboel herkenning zullen oproepen.

Speciaal voor thuis

Gratis unit: ‘Corona-uitbraak’

We merken dat veel kinderen zorgen en vragen hebben over het Coronavirus (COVID-19). Is het echt gevaarlijk? Wat betekent het voor mij? De kans is groot dat jij als leraar aandacht wilt besteden aan deze vragen. Dit korte thema biedt inhoudelijk mogelijkheden om aan te sluiten bij leerdoelen voor aardrijkskunde, geschiedenis en burgerschap.

Onze ontwikkelaars (zelf ook bevlogen leraren!) hebben het materiaal geschreven voor groep 7 en 8 van het basisonderwijs, het 10-14-onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Natuurlijk maak je de taken specifiek voor jouw leerlingen, jij kent ze als geen ander. We bieden je een reikende hand nu dit thema zo actueel is.

Gratis unit: ‘Maak je eigen Dink-kunst’

‘Maak je eigen DINK-kunst is de opvolger van de eerste thuisunit Corona-uitbraak. Die ging over aardrijkskunde en geschiedenis, deze over kunst en taal en linkt aan het thema ‘Consequenties’. De taken zijn zo ontworpen dat de kinderen er zelf mee aan de slag kunnen. Door mee te doen, en voor leerkrachten, door op afstand contact te houden zal het leren beter verlopen.

Gratis unit: ‘Groeien door delen’

Soms zegt een getal meer dan duizend woorden, zo ook nu, tijdens Corona. Aan de hand van wiskunde en aardrijkskunde vormen de leerlingen een beter beeld van de actualiteit. Bovendien laten we het beeldscherm voor wat het is en gaan we naar buiten!

De taken van Delen door groei zijn zo ontworpen dat leerlingen van 10 tot 14 jaar er zelf mee aan de slag kunnen. Het staat leerkrachten en scholen natuurlijk volledig vrij om het materiaal aan te passen, om zo ouders en leerlingen nog beter te helpen.

Subsidie Internationalisering

Curriculum 10-14 en subsidie internationalisering

Curriculum 10-14-scholen kunnen ook voor het schooljaar ’20/’21 subsidie aanvragen voor de internationalisering van hun onderwijs. De oude IPV-regeling is vervangen voor de nieuwe subsidieregeling Internationalisering Funderend Onderwijs (IFO). De regeling stimuleert de duurzame integratie van internationalisering op school.

Het onderwijs van Great Learning Nederland gaat naast vele jaren onderwijservaring wereldwijd uit van onderzoeken uit de hersenwetenschap.