Het onderwijs van Curriculum 10-14 werkt met een doorlopende leerlijn tussen het primair en voortgezet onderwijs. De verschillende schoolvakken worden overkoepeld door een thema, dat elke zes tot acht weken wisselt. Leerlingen, en zelfs leraren, zullen inzien dat lesstof interessanter wordt, omdat er een samenhang is tussen verschillende vakken. Het ervaren van nut is onmisbaar bij het leren.

Bij het thema Ontdekken leren de leerlingen bijvoorbeeld dat nieuwe dingen ontdekken positief en negatief kan uitpakken. Zo ervaren ze bij natuurwetenschappen hoe we als mensheid dodelijke ziektes overwonnen met bijvoorbeeld de ontdekking van de penicilline. Bij aardrijkskunde zien ze hoe klimaatverandering als gevolg van de mens meer natuurrampen teweegbrengt. Tegelijkertijd zien ze ook slimme ontdekkingen waarmee we onze voeten droog houden.

Je plek vinden in de wereld

Naast vakinhoudelijke kennis en vaardigheden is Curriculum 10-14 doorweven met persoonlijke kwaliteiten als creativiteit, kritisch denken, leren leren, samenwerken en probleemoplossend vermogen. Met doorweven bedoelen we dat er geen apart vak voor is, maar dat het wel aan bod komt. De persoonlijke kwaliteiten zijn uitgewerkt in leerdoelen, waardoor de leerlingen weten wat er van hen wordt verwacht. De leraren op hun beurt hebben scherp wat er geleerd en beoordeeld moet worden.

Bijvoorbeeld:

  • Ik ben bereid om over andermans standpunten na te denken en respecteer ze.
  • Ik kan in groepen verschillende rollen vervullen.
  • Ik herken de stadia van emoties bij verlies en verandering.

Een ander belangrijk vakoverstijgend aspect van Curriculum 10-14 zijn de internationale doelen. Ook deze zijn verweven met het curriculum en geformuleerd in leerdoelen. De internationale doelen zijn opgesteld met de globalisering in het achterhoofd. We komen steeds meer in aanraking met andere culturen en bijbehorende perspectieven. Hoe ga je daar respectvol mee om, zonder je eigen normen en waarden te verloochenen?

Meer structuur en meer plezier

Tieners hebben veel hulp nodig bij plannen, beslissen en het omgaan met verantwoordelijkheden. Om aan die behoefte tegemoet te komen, hebben we een leercirkel ontworpen. Hoewel de thema’s elkaar opvolgen gedurende het schooljaar, gebeurt het leren steeds volgens dezelfde herkenbare structuur.
 

Startpunt

De leerlingen bijten het spits af met het Startpunt. Hierbij draait alles om het enthousiasme aanwakkeren. De activiteit maakt indruk en is out of the box. Voor het thema Balans of Samenwerken ga je bijvoorbeeld naar een klimbos. Leerlingen moeten samen een parcours afleggen en/of ervaren fysiek wat balans is. Bij het thema Aanpassen kun je een themadag organiseren. Hoe leer je als je een dag blind of doof bent bijvoorbeeld? Behalve dat geblinddoekt door school lopen veel hilariteit oplevert, is het iets dat leerlingen bijblijft. Ze worden uitgedaagd om samen te werken, het schept een onderlinge band en ze verplaatsen zich in andermans perspectieven.
 

Leerdoelen, rubrics en leeradviezen

De leerdoelen geven de leerlingen duidelijkheid over wat er van hen verwacht wordt. Er zijn vakinhoudelijke, persoonlijke en internationale leerdoelen. De complexe vaardigheidsdoelen leer en beoordeel je met rubrics en leeradviezen. De leerdoelen zijn toegespitst op de Nederlandse kerndoelen.
 

Kennisoogst

Tijdens de Kennisoogst gaat elke leerling na wat ze al weten van een thema. Vaak is dat meer dan je vooraf zou denken. Zo creëer je een basis om het nieuw geleerde aan toe te voegen en kun je eventueel de accenten in de lessen iets anders leggen dan je bij voorbaat dacht. Uiteindelijk gaat het erom dat de leerlingen in latere lessen zien wat hun beginpunt was en welke progressie ze sindsdien gemaakt hebben.
 

Onderzoeks- en verwerkingsactiviteiten

Curriculum 10-14 vertaalt de leerdoelen in leertaken, de onderzoeks- en verwerkingsactiviteiten. Tijdens de onderzoeksactiviteiten nemen de leerlingen de Kennisoogst als vertrekpunt. Vanuit hier ontdekken ze nieuwe kennis en ontwikkelen ze hun onderzoeksvaardigheden. Tijdens de verwerkingsactiviteit wordt de informatie geordend en toegepast. Zo ontwikkelen de leerlingen belangrijke vaardigheden en ontstaat er meer begrip over het geleerde.
 

Reflective Journal

Om de materie nog beter te begrijpen en nieuwe inzichten te krijgen is er het Reflective Journal. Dit is een soort van (digitaal) logboek. Hierin kijken de leerlingen terug op hun leerproces en leggen ze verbanden, met het thema en de vakken. Het Reflective Journal biedt houvast bij de Afsluiting van het thema.
 

Afsluiting

De Afsluiting draait om het vieren en delen van wat de leerlingen geleerd hebben. Ook deze activiteit mag out of the box zijn. Het gaat erom dat nieuwe inzichten met plezier worden gedeeld. Voor het thema Feesten kunnen de leerlingen bijvoorbeeld het voortouw nemen en zelf een feest organiseren. Misschien is het leuk om dit voor alle opa’s en oma’s te doen? Met oudhollandse spellen en hapjes bijvoorbeeld.

Het onderwijs van Great Learning Nederland gaat naast vele jaren onderwijservaring wereldwijd uit van onderzoeken uit de hersenwetenschap.