Het onderwijs van Great Learning Nederland gaat naast vele jaren onderwijservaring wereldwijd uit van onderzoeken uit de hersenwetenschap. We onderscheiden voor het tienerbrein zes key needs die ongetwijfeld een heleboel herkenning zullen oproepen.

Quote over het tienerbrein

Het tienerbrein heeft een ‘use it or lose it’-principe

Tieners zijn voortdurend op zoek naar betekenis. Als iets in hun ogen niet interessant is, dan beklijft het zeker niet. De 10-14-leertaken zijn zo opgebouwd dat leerlingen voortdurend relevantie ziet in wat ze leren. Bovendien proberen we met een flitsend begin en eind van de unit het verschil te maken.
 

Het tienerbrein heeft hulp nodig bij plannen, beslissen en omgaan met verantwoordelijkheden

De prefrontale cortex (het voorste gedeelte van je hersenen) is bij tieners nog volop in ontwikkeling. Dat betekent dat ze vaak moeite hebben met plannen en beslissen, hetgeen structuur en discipline vergt van de leraar (of coach). Het 10-14-onderwijs geeft een duidelijke, terugkerende structuur aan het leerproces, waardoor leerlingen houvast hebben tijdens hun leren en waarmee we leraren en coaches een dienst bewijzen.

Risico’s nemen en gevolgen niet goed kunnen overzien

Tieners zijn dol op risico’s, als ze zich er überhaupt al van bewust zijn. Bij Curriculum 10-14 begeleid je de leerling om verantwoord risico’s te nemen tijdens het leren. Risico’s nemen en nieuwe dingen doen is leuk. En als je plezier hebt, kom je tot ontwikkeling!
 

Het tienerbrein heeft baat bij zelfregulatie en eigenaarschap

Initiatief nemen is geen vanzelfsprekendheid bij tieners. Desondanks willen ze invloed uitoefenen, gehoord en gezien worden. Met Curriculum 10-14 ontwikkelen leerlingen eigenaarschap. Ze ontdekken intrinsiek dat zij wel degelijk een verschil kunnen maken, in de klas, bij hun sportclub, etc.

Het tienerbrein wil in een groep geaccepteerd worden

Het is voor tieners belangrijk om in een groep geaccepteerd te worden. Negatieve gevoelens als afwijzing komen ook harder binnen dan bij volwassenen. Daarom werkt Curriculum 10-14 redelijk veel met groepsopdrachten. Feedback geven en ontvangen gebeurt daarbij op een veilige en sociaal-verantwoorde manier.
 

Het brein heeft behoefte om leren te verbinden

Associatief leren speelt een belangrijke rol in ons brein en zeker bij tieners. Curriculum 10-14 laat tieners volop verbanden leggen binnen de schoolvakken, maar zeker ook daarbuiten. Als leraar werk je meer samen met collega’s van andere vakken. De leerlingen begrijpen beter waarom ze iets leren en ontdekken de samenhang tussen de schoolvakken.

Bronnen en verantwoording over het tienerbrein

Curriculum 1014 gaat vanzelfsprekend uit van wat we weten over het lerende brein bij tieners. Dit onderwerp is in Nederland echt in de picture gekomen sinds het werk ‘Het tienerbrein’ van Jelle Jolles. De hersenen zijn een uiterst complex iets waar de wetenschap nog lang niet alles van afweet. Daarom houden we de actuele stand van zaken nationaal en internationaal nauwlettend in de gaten. Op de pagina ‘Bronnen & verantwoording’ lees je op welke bronnen het curriculum bouwt.

Het onderwijs van Great Learning Nederland gaat naast vele jaren onderwijservaring wereldwijd uit van onderzoeken uit de hersenwetenschap.