Als je met Curriculum 10-14 werkt kun je ook de opleidingen School Leader for Learning en Leren Visualiseren volgen. Hiermee haal je nog meer uit je curriculum.

Leren Visualiseren

Soms kun je iets drie keer zeggen of zelfs opschrijven, maar uiteindelijk snap je het pas als je het ziet. Je brein smult van beelden. Dat geldt al helemaal voor je leerlingen en hun brein. De opleiding ‘Leren visualiseren’ brengt meer visualisatie in je lessen, zowel in het leerproces als in de leeropbrengst.
 

Voor wie?

Enthousiaste leraren die het leren willen verbeteren. Deze opleiding is ook te volgen voor leraren die niet met IPC of Curriculum 10-14 werken. Je ervaart hoe belangrijk en krachtig goede visuals zijn en hoe deze het inzicht, de reflectie en betrokkenheid van kinderen vergroten.
 

leren visualiseren

School leader for learning

Deze opleiding helpt je bij het ontwikkelen van vaardigheden en strategieën, waarmee je als leidinggevende op school meteen uit de voeten kan. Concreet helpt het je de organisatie van het 10-14-curriculum vorm te geven. Je weet hierna verbinding te maken met de onderwijskundige visie van de school.
 

Voor wie?

Je neemt aan de opleiding deel als schoolleider, (adjunct-)directeur, teamleider, locatieleider of IB’er. Voorwaarde voor deelname is dat je leidinggeeft en onder schooltijd genoeg tijd hebt voor de praktijkopdrachten.
 

Coördinatorenopleiding

Tijdens de coördinatorenopleiding leer je meer uit het curriculum halen en ontdek je hoe je collega’s ondersteunt en coacht bij het leren en lesgeven met Curriculum 10-14
 

Voor wie?

Deze opleiding is voor gedreven leraren en coaches die kartrekker van het curriculum willen zijn. Je onderhoudt ook de contacten met de Curriculum 10-14-trainer.
 

Volg de coördinatorenopleiding van Curriculum 10-14
Het onderwijs van Great Learning Nederland gaat naast vele jaren onderwijservaring wereldwijd uit van onderzoeken uit de hersenwetenschap.