Curriculum 10-14 is opgebouwd uit jarenlange onderwijservaring wereldwijd. Daarnaast baseren we ons op de laatste stand van zaken in de wetenschap. Ook dat hoort bij een curriculum dat niet veroudert. Op deze pagina vind je belangrijke bronnen, interessante artikelen en video's.

2. Video’s

 

3. Literatuurlijst

Ook voor onderstaande (wetenschappelijke) artikelen en boeken geldt dat ze raakvlak hebben met IMYC en in meer of mindere mate in het curriculum aan bod komen.

 • Biesta, G. (2015). Het prachtige risico van onderwijs. Culemborg: Uitgeverij Phronese.
 • Eldhof, B. Janssens, M. en Ris, J. (2021) Wereldgericht onderwijzen – Biesta in de praktijk. Uitgeverij: NIVOZ
 • Boonstra, C., De Graaf Bierbrauwer, C., Carstens, N. (2019). Het onderwijsvragenboek. Waarom doen we de dingen zoals we ze doen? Amsterdam: University Press B.V.
 • Christodoulou, D. (2014). Seven myths about education. Abingdon: Routledge.
 • Clarke, S. (2014). Leren zichtbaar maken met formatieve evaluatie. Bazalt Educatieve Uitgaven.
 • Crone, E. (2018). Het puberende brein. Amsterdam: Prometheus.
 • Csikszentmihalyi, M. (2002, vertaald in 2020). Flow; psychologie van de optimale ervaring. Uitgeverij Ten Have
 • Dewey, J. (2011). How we think. Eastford: Martino Fine Books.
 • Goleman, D.J. (1996). Emotional intelligence – why it matters more than IQ. London: Bloomsbury.
 • Hattie, J. (2008, vertaald in 2014). Leren zichtbaar maken. Nederlandse vertaling van Visible learning for teachers. Vlissingen: Bazalt Educatieve Uitgaven.
 • Hirsch jr, E.D. (2016). Why knowledge matters. Rescuing our children from failed educational theories. Cambridge: Harvard Education Press.
 • Jolles, J. (2020). Leer je kind kennen. Over ontplooiing, leren, denken en het brein. Amsterdam: Uitgeverij Pluim.
 • Jolles, J. (2015). Onderwijs, hersenen en cognitie: de kloof overbrugd? Zone, 14(3), 9-11.
 • Jolles, J., & Sprakel, T. (2020). De lerende leerling. Over onderwijsinnovatie en het brein. Amsterdam: NeuroPsy Publishers.
 • Kagan, S. (2019). Breinvriendelijk onderwijs. Feiten, tips en coöperatieve structuren (2e druk). Vlissingen: Bazalt Educatieve Uitgaven.
 • Kneyber, R., Sluijsmans, D., Devid, V., Wilde Lopez, B. (2022) Formatief Handelen van instrument naar ontwerp. Uitgeverij Phronese
 • Nelis, H. & van Sark, Y. (2014) Motivatie binnenstebuiten. Kosmos uitgevers
 • Nelis, H. & van Sark, Y. (2018) Puberbrein binnenstebuiten. Kosmos uitgevers
 • Ritchart, R., Church, M., Morrison, K. (2011). Making thinking visible: how to promote engagement, understanding, and independence for all learners. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Scheeren, A. (2017). Interview Jelle Jolles “De tienertijd is een tijd van kansen en mogelijkheden”. Kind en adolescent praktijk, 2017(1), 31-36.
 • Stiller, L. (2020). De alternatieve meetlat van Ferre Laevers. Meer betrokkenheid, meer leerrendement. VO-magazine, 2020(6), 42-45.
 • Visser, J. (2023) Is het voor een cijfer? Uitgeverij BOOM
 • Willingham, D.T. (2009, vertaald in 2023) Waarom leren niet vanzelf gaat. Gompel & Svacina
Het onderwijs van Great Learning Nederland gaat naast vele jaren onderwijservaring wereldwijd uit van onderzoeken uit de hersenwetenschap.