Onze leerlingen zijn wereldburgers. De toenemende globalisering zorgt ervoor dat het voor de toekomst van onze leerlingen belangrijk is dat zij weten en begrijpen dat het verschil maakt waar je geboren wordt en hoe dat je kan vormen.

 

Respect voor andere visies, werkwijzen en rituelen maakt (samen) werken en leven in een internationale en multiculturele context mogelijk.

 

In deze achtste blog vertellen we hoe IMYC en Curriculum 10-14 invulling geven aan wereldburgerschap en internationale leerdoelen.

 

Visie

Het concept van IMYC en van Curriculum 10-14 is gebaseerd op de Bottom Line 9, de negen basisprincipes waarop ons onderwijs is gestoeld (zie ook blog #3).

Zoals je kunt zien in deze figuur is het vierde principe: internationale gerichtheid. We vinden het van groot belang dat onze leerlingen hun omgeving (dichtbij en veraf) kunnen bekijken door een internationale bril. De I van IMYC staat voor niet voor niks voor ‘International’.

 

Hoe zorgen we voor internationale gerichtheid?

 

Internationale gerichtheid betekent dat we leerlingen helpen in de ontwikkeling van:

 

* kennis en begrip, die verder reikt dan hun eigen nationaliteit.
* begrip van de (onderlinge) afhankelijkheid van mensen, landen en culturen.
* zowel een regionaal, als een nationaal en internationaal perspectief.
* de vaardigheden en mindset om een wereldburger te zijn die een actieve en positieve bijdrage levert aan de samenleving.
* een toenemend besef van de eigen identiteit (zelfbewustzijn) samen met het ontwikkelen van een besef van de gezichtspunten en identiteit van anderen.

 

Een voorbeeld van een internationaal leerdoel waarin dit zichtbaar wordt, is:

 

‘Ik kan een ander land, een andere cultuur en/of een andere samenleving waarderen, terwijl ik ook mijn eigen land, cultuur en samenleving waardeer.’

 

Wij zijn ervan overtuigd dat leerlingen ontdekken wie zij zelf zijn door te leren over hun eigen afkomst en die te vergelijken met die van anderen, overal ter wereld. Hierdoor leren zij begrip en respect hebben voor andere (culturele) opvattingen.

 

Hoe maken we dit concreet?

IMYC en Curriculum 10-14 werken vanuit leerdoelen. Naast de vakgerichte leerdoelen (kennis, vaardigheden en begrip), hebben we ook internationale leerdoelen geformuleerd.

 

Deze leerdoelen komen in elke unit aan bod: leerlingen gaan bij elk thema ‘de grens over’. Ze werken aan leerdoelen waarin meerdere culturele perspectieven worden belicht. Wat zijn de overeenkomsten en wat de verschillen tussen wat zij hier gewend zijn en wat elders in de wereld gebruikelijk is? Wat vind de leerling daarvan?

In de unit ‘Feesten’ verdiepen leerlingen zich bijvoorbeeld bij Kunst en Cultuur in de manier waarop kunstenaars, ambachtslieden en ontwerpers uit allerlei tradities van over de hele wereld materialen, vormen en technieken gebruiken om uiting te geven aan hun gevoelens, waarnemingen en ervaringen. De vragen die ze zich daarbij stellen zijn:

 

1. Waarom is het belangrijk om met vreugde en blijdschap belangrijke gebeurtenissen te herdenken?
2. Hoe doen mensen over de hele wereld dit door middel van verschillende kunstvormen?
3. Hoe kan kunst door vieringen mensen samenbrengen?
4. Hoe heeft dat effect op mij?

 

De leerlingen ontdekken zo hun plek in de samenleving, waarbij ook die internationale mindset een plek heeft gekregen. Ze leren hoe ze goed met elkaar om kunnen gaan, dat ze het niet altijd met elkaar eens hoeven te zijn, dat ze iemand met een andere mening toch kunnen waarderen en ook hoe verschillende culturen min of meer afhankelijk van elkaar zijn.

 

Zo dragen IMYC en Curriculum 10-14 bij aan de vorming van de wereldburgers van de toekomst.

 

Volgende blog

In de volgende blog gaan we verder in op duurzaamheid en de Sustainable Development Goals van de VN binnen IMYC en Curriculum 10-14.

 

Nieuwsgierig?

Kijk gerust eens rond op onze website of die van Curriculum 10-14. Met al je vragen helpen we je graag verder via info@imyc-nederland.nl

 

Volg ook onze nieuwsbrieven of abonneer je via de sociale media op IMYC/Curriculum 10-14 als je op de hoogte wilt blijven. Er zijn geregeld digitale Community-bijeenkomsten waar je van harte welkom bent.

 

Aanmelden voor de nieuwsbrieven

 

IMYC
Facebook | LinkedIn | Instagram

 

Curriculum 10-14
Facebook | Instagram

Het onderwijs van Great Learning Nederland gaat naast vele jaren onderwijservaring wereldwijd uit van onderzoeken uit de hersenwetenschap.