Curriculum ontwikkelen

Veel scholen zoeken naar manieren om hun curriculum (opnieuw) te ontwikkelen. Ze zijn op zoek naar manieren waarop hun onderwijs leerlingen nog beter voorbereidt op de toekomst. Zo geven ze beter vorm en inhoud aan de visie en missie van de school.

 

In deze eerste blog van dit schooljaar vertellen we hoe IMYC (website) en Curriculum 10-14 bij dat proces van curriculumontwikkeling kunnen ondersteunen.

Opnieuw je curriculum ontwikkelen is het loslaten van oude patronen

Op diverse scholen wordt door groepen leraren gewerkt aan het anders organiseren van het onderwijs. Hun wens is dat hun leerlingen voor alle vakken ontwikkelingsgericht kunnen leren, waarbij het benutten van een groot talent en/of juiste hulpvragen van nature zijn ingebouwd. Of ze willen meer werken vanuit leerdoelen, formatief handelen, vakoverstijgend werken of meer focus op onderzoekend leren. Het zijn allemaal wensen die uitnodigen om het huidige curriculum tegen het licht te houden.

 

In het zoeken naar wegen om tot een nieuw, verbeterd aanbod te komen, is het vaak lastig los te komen van de patronen die bestaan. Zo heeft elk vak vaak een eigen methode en vaste volgorde in de te behandelen onderwerpen. Het oude vertrouwde loslaten is lastig. Om alles overboord te zetten en helemaal opnieuw te gaan opbouwen kost veel tijd en maakt ook onzeker.

Hoe kun je in zo’n situatie van ontwikkeling toch houvast krijgen?

Houvast met IMYC of Curriculum 10-14

IMYC (voor onderbouw VO) en Curriculum 10-14 (voor tienerscholen) zijn een curriculum en concept in één. Het curriculum bestaat uit units van 6 tot 8 weken, die elk opgebouwd zijn rondom een thema en een ‘Big Idea’, een uitdagend concept dat fungeert als link tussen de vakken. Het unit-aanbod is ruim, waardoor je de thema’s kiest die bij jouw school en visie passen.

Het vertrekpunt per periode is voor de vakken gelijk: de Big Idea. Zo geldt bij de unit ‘Ontdekken’ de volgende Big Idea: ‘Nieuwe dingen ontdekken is een menselijke drijfveer en beïnvloedt zaken zowel positief als negatief’. In het materiaal van IMYC en Curriculum 10-14 wordt bij elk vak gewerkt vanuit leerdoelen die bij dit Big Idea passen. Ook is te zien op welke SLO-kerndoelen deze leerdoelen aansluiten. Daarnaast worden bij elk vak suggesties gedaan voor de lessen tijdens de betreffende periode.

Je curriculum ontwikkelen met IMYC of 1014 als basis

IMYC en Curriculum 10-14 kun je bij het (opnieuw) ontwikkelen van je curriculum als basis gebruiken. Zo hoef je niet bij nul te beginnen in het ontwerpproces. Het rijke materiaal ondersteunt ontwikkelgroepen, onder andere, bij:

 

  • het invullen van de lessen
  • bij het begeleiden van het leerproces
  • bij het werken vanuit leerdoelen
  • formatief evalueren
  • vakoverstijgende projecten

 

Welke leeractiviteiten gekoppeld worden aan de leerdoelen die aan de orde zijn, is een keuze van de leraar. Je kunt kiezen uit de suggesties in de taken van IMYC of Curriculum 10-14. Als de leraar de voorkeur geeft aan zelf bedachte activiteiten of activiteiten uit een methode, kan dat ook. Als leraar weet je natuurlijk het beste wat je leerlingen nodig hebben.

De leraar blijft dus de regisseur van het leerproces en het onderwijsaanbod dat leerlingen optimaal voorbereidt op hun toekomst!

 

Nieuwsgierig?

Kijk gerust eens rond op onze website of die van Curriculum 10-14. Met al je vragen helpen we je graag verder via info@imyc-nederland.nl

Volg ook onze nieuwsbrieven of abonneer je via de sociale media op IMYC/Curriculum 10-14 als je op de hoogte wilt blijven. Er zijn geregeld digitale Community-bijeenkomsten waar je van harte welkom bent.

Aanmelden voor de nieuwsbrieven

IMYC
Facebook | LinkedIn | Instagram

Curriculum 10-14
Facebook | Instagram

Het onderwijs van Great Learning Nederland gaat naast vele jaren onderwijservaring wereldwijd uit van onderzoeken uit de hersenwetenschap.