‘Waarom moeten we dit leren, mevrouw?’ Een vraag die ik meerdere keren heb gehoord als leraar biologie. En terecht!

 

Als je het belang ziet, motiveert dat om je ervoor in te spannen (Nelis & Van Sark, 2018).

 

In deze zesde blog vertellen we je hoe IMYC en Curriculum 10-14 de leerlingen helpen om gemotiveerd te leren en beter te onthouden.

 

Betekenisvol onderwijs voor tieners

Hoe meer betekenis de lesstof heeft, hoe beter dat wordt onthouden (Kagan, 2019). Lesstof krijgt betekenis als deze in een brede context wordt aangeboden. Daarom werken de verschillende vakken (en dus vakdocenten) binnen IMYC (voor onderbouw VO) en Curriculum 10-14 (voor tienerscholen) samen om die rijke context te bieden.

 

IMYC en Curriculum 10-14 hebben een vakoverstijgend karakter. Er is een duidelijke samenhang tussen schoolvakken doordat in elke periode van circa 8 weken één thema centraal staat. Bij dat thema hoort een basisprincipe: we noemen dat de ‘Big Idea’.

 

De Big Idea van het thema ‘Aanpassen’ is bijvoorbeeld:

 

‘Aanpassingsvermogen is het vermogen je aan te passen aan nieuwe omstandigheden.’

 

Hoe ziet dat er concreet uit?
Bij aardrijkskunde onderzoeken de leerlingen hoe mensen in verschillende delen van de wereld zich aanpassen aan weer, klimaat en omgeving. Bij kunst en cultuur staat het gebruik van (duurzame) materialen centraal en bij natuurwetenschappen ontdekken de leerlingen hoe de natuur zich aanpast aan nieuwe omstandigheden. Hetzelfde thema wordt dus vanuit verschillende perspectieven benaderd. Binnen IMYC en Curriculum 10-14 wordt elk thema ook in een internationaal perspectief geplaatst. Wereldburgerschap is geïntegreerd in het curriculum.

 

De Big Idea geeft leren dus samenhang en betekenis. Vanuit verschillende contexten gaan leerlingen steeds daar naar terug.

 

Door het bieden van die rijke context en doordat bij de verschillende vakken aan de Big Idea wordt gewerkt, ervaren leerlingen waarom die lesstof belangrijk is. Hierdoor neemt hun motivatie om te leren toe. Daarnaast leggen de leerlingen verbanden tussen de verschillende vakken. Ook hierdoor beklijft vakinhoudelijke kennis beter en versterkt het begrip van leerlingen.

 

Vakoverstijgende vaardigheden

De Big Idea verbindt dus de verschillende vakinhouden aan elkaar waardoor leerlingen beter begrijpen waarom ze iets gaan leren.

 

Naast vakinhoudelijke kennis gaat het óók om vakoverstijgende vaardigheden: creativiteit, kritisch denkvermogen, leren leren, samenwerken en probleemoplossend vermogen. Binnen IMYC en Curriculum 10-14 reflecteren leerlingen samen met hun leraren hun leerproces waarvan ook deze vaardigheden een onderdeel zijn.

 

In de voorbereiding van elke periode werk je als team samen om de Big Idea inhoud te geven en daarbij neem je ook deze vakoverstijgende vaardigheden mee.

 

Zo verbeter je continu het leren van jullie leerlingen!

 

Bronnen

 

Kagan, S. (2019). Breinvriendelijk onderwijs. Feiten, tips en coöperatieve structuren (2e druk). Vlissingen: Bazalt Educatieve Uitgaven.
Nelis, H., & Van Sark, Y. (2018). Motivatie binnenstebuiten. Het geheim achter gemotiveerde pubers, enthousiaste leerlingen en gedreven.

 

Volgende blog

In de volgende blog gaan we verder in op onderzoekend leren en het tienerbrein bij IMYC en Curriculum 10-14.

 

Nieuwsgierig?

Kijk gerust eens rond op onze website of die van Curriculum 10-14. Met al je vragen helpen we je graag verder via info@imyc-nederland.nl

 

Volg ook onze nieuwsbrieven of abonneer je via de sociale media op IMYC/Curriculum 10-14 als je op de hoogte wilt blijven. Er zijn geregeld digitale Community-bijeenkomsten waar je van harte welkom bent.

 

Aanmelden voor de nieuwsbrieven

 

IMYC
Facebook | LinkedIn | Instagram

 

Curriculum 10-14
Facebook | Instagram

Het onderwijs van Great Learning Nederland gaat naast vele jaren onderwijservaring wereldwijd uit van onderzoeken uit de hersenwetenschap.