Curriculum 10-14-scholen kunnen per schooljaar subsidie aanvragen voor de internationalisering van hun onderwijs. Het gaat om de subsidie Internationalisering Funderend Onderwijs (IFO). De regeling stimuleert de duurzame integratie van internationalisering op school.

Als internationaliserend onderwijsconcept komt Curriculum 10-14 in aanmerking voor subsidie. Het gaat om de volgende activiteiten:

  • Aanschaf van (onderdelen van) het curriculum
  • Het implementatietraject van Curriculum 10-14
  • Onze professionaliseringstrajecten

 

Voorwaarden

Op de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-i) vind je een aantal voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen. Zo mag er voor de beoogde activiteiten geen subsidie verkregen zijn uit Erasmus+. Bovendien is er een limiet ingesteld van maximaal drie opeenvolgende jaren subsidie. Daarbij wordt de oude IPV-regeling meegeteld.
 
Voor de aanvraag is het verder van belang dat je als school aantoont een plan te hebben om internationalisering op school te verankeren. Indien daar behoefte aan is, kun je terecht bij OOG Onderwijs en Jeugd voor professionele begeleiding bij zaken als subsidie-aanvragen en bestuurlijke vraagstukken. Op Nuffic.nl krijg je een aantal tips voor bij de aanvraag.
 

Aanvragen

Je vraagt subsidie aan voorafgaand aan het schooljaar. Verstrekking gebeurt op volgorde van aanvraag, tot de pot voor het betreffende schooljaar leeg is. De aanvraag dien je in met het online aanvraagformulier van DUS-i.
 
Let op: het subsidieplafond is momenteel bereikt. Op 1 november 2023 start de aanvraagprocedure voor het nieuwe jaar.
 

Het onderwijs van Great Learning Nederland gaat naast vele jaren onderwijservaring wereldwijd uit van onderzoeken uit de hersenwetenschap.